SKYBASERT VIDEOOVERVÅKNING

Hold alltid et øye med dyra

Før tilsyn med og vern om dine verdier med skylagringstjenesten Eagle Eye Cloud, 100% administrert fra en og samme plattform, via mobil, nettbrett eller pc. Eagle Eye Cloud – Videoovervåkning med et tydelig formål, om å forenkle og effektiviserer arbeidsprosesser.

MOBILSTYRING

Ingen nøkler, nøkkelkort eller fjernkontroller som kan komme på avveier

Med registrering via egen webportal kan du enkelt og sikkert styre tilgangen til dine driftsbygninger for ansatte, leverandører og andre besøkende.

Du slipper nøkler, parkeringskort eller kostbar fjernkontroller.
Integrasjon mot heis og lys er også mulig.

Enkelt, trygt og fleksibelt!

SKILTGJENKJENNING

Automatisert åpning med kamerabasert skiltgjenkjenning

Trygg og sikker adgangskontroll som gir registrerte brukere tilgang til kontorbygget eller arbeidsplassen med mobiltelefon, enten via oppringing til forhåndsdefinert tlf. nummer, eller bruk av medfølgende App for enkel og sikker betjening.

SKYBASERTE LØSNINGER

Les om bonden fra Hokksund som har tatt i bruk skybasert videoovervåkning

For å holde oppsyn med husdyrene og sikre effektiv og lønnsom drift av gården har bonde og entreprenør Svein Inge Rønningen tatt i bruk moderne skybaserte løsninger fra Value Technology.

Fordeler for landbruket

  • Man slipper nøkler, adgangskort og fjernkontroller.
  • Eliminerer faren for at uvedkommende får tilgang til anlegget som følge av at nøkler eller fjernkontroller er kommet på avveie.
  • Lave investering og driftskostnader
  • Enkel drift og administrasjon
  • Administrer brukertilganger via webportal
  • Kun registrerte brukere har tilgang til tjenesten.
  • Motta drift- og varslingsmeldinger direkte på mobilen
  • Enkel installasjon av utstyret
  • Bli varslet og før tilsyn med dine verdier direkte fra din mobil

Verdien / Teknologien / Sammen / – De beste løsningene for deg!