SKILTGJENKJENNING

Automatisk åpning av porter og bommer med skiltgjenkjenning

Nå kan også campingplasser, båtforeninger og marinaer tilby sine kunder automatisk adgang til campingen eller marinaen basert på ny og banebrytende skiltgjenkjennings-teknologi fra Value Technology.

Enkelt, trygt og kostnadsbesparende!

MOBILSTYRING

Ingen nøkler, nøkkelkort eller fjernkontroller som kan komme på avveier

Med mobilen som nøkkel kan man enkelt gi sine besøkende gjester, medlemmer adkomst til dører, porter eller bommer på en kundevennlig og effektiv måte. Det hele styres fra egen webportal hvor man enkelt og sikkert kan legge til og fjerne bruker-tilganger etter behov. Man slipper nøkler, adgangskort eller kostbar fjernkontroller. Integrasjon mot heis og lys er også mulig.

SKYBASERT VIDEO-OVERVÅKNING

Skybasert video-overvåkning – gjort på den riktige måten

Vi har gjennom flere år jobbet med mobilstyrte løsninger innenfor adgangskontroll for å effektivisere og forenkle parkering, i tillegg til sikring av parkeringsanlegg. Nå også i kombinasjon med vårt skybaserte videoovervåkningtjeneste Eagle Eye Cloud. Dette er verdens første on-demand (brukerstyrt) skylagringstjeneste med full bruker- og administrasjonskontroll som tilbyr både private og bedriftsmarkedet sikker og kryptert lagring av videodata både lokalt og i skyen samtidig. Alt styrt fra mobil, pc og nettbrett.

BETALINGSLØSNING

Ta betalt for adgang og andre servicetjenester

Våre mobilstyrte betalingsløsninger er enkle å integrere mot våre øvrige tjenester/løsninger innen mobilstyrt adgangskontroll, skiltgjenkjenning og videoovervåkning. Tjenestene er utviklet slik at de utfyller hverandre på en sømløs måte, hver for seg, eller samlet i en løsning. Våre løsninger bygger på itegrasjon mot Vipps eller Strex.

Enkel drift og administrasjon, med eller uten integrert betalingsløsning.

Fordeler for Capingplasser og Marinaer

  • Man slipper nøkler, adgangskort og fjernkontroller.
  • Eliminerer faren for at uvedkommende får tilgang til anlegget som følge av at nøkler eller fjernkontroller er kommet på avveie.
  • Lave investering og driftskostnader
  • Enkel drift og administrasjon
  • Administrer brukertilganger via webportal
  • Kun registrerte brukere har tilgang til tjenesten.
  • Motta drift- og varslingsmeldinger direkte på mobilen
  • Enkel installasjon av utstyret
  • Videoovervåknin via mobil gir full kontroll over anlegget 24/7

Verdien / Teknologien / Sammen / – De beste løsningene for deg!